Buďme svetoví
naozaj vo všetkom

Niektoré svetové trendy máme na Slovensku do pár dní. Na niektoré čakáme roky.
Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatkom zdravotníkov, ich neadekvátnym ohodnotením, s nevyhovujúcim stavom nemocníc, chýbajúcimi inováciami a dátami v medicíne či dlhými čakacími lehotami na vyšetrenia a výkony.
Poďme to zmeniť.

Čo na to potrebujeme?

Dostupnosť inovatívnych liekov a prístrojov, vybavenosť nemocníc, čakacie lehoty na zákroky či počty a ohodnotenie zdravotníckeho personálu majú na Slovensku ďaleko od ideálu. Slovenské zdravotníctvo by preto pre novú vládu malo byť jednoznačnou prioritou.

Slovensko vynakladá na zdravotníctvo výrazne menej než väčšina krajín EÚ. Ak chceme, aby sa kľúčové oblasti v našom zdravotníctve zlepšili a zároveň sme sa posunuli vpred, sektor musí byť dostatočne a adekvátne dofinancovaný.

Pozrite sa, ako je na tom Slovensko
v porovnaní s krajinami EÚ.